新闻一则 20121109 Kina får en ny ledare

新闻一则 20121109 Kina får en ny ledare

2012-11-09. Category & Tags: POL, Svenska POL, Svenska

Kina får en ny ledare #

Publicerad: 2012-11-09

Det stora och mäktiga landet Kina ((strong, powerful; Best form))
ska få en ny ledare. I nästa vecka
tar Xi Jinping över makten ((power))
efter Hu Jintao.

Vad det betyder är osäkert.
En del hoppas på att Kina ska bli (mindre bit av en helhet)
mer demokratiskt och fritt.
Men experterna
tror inte att den nya ledaren
tänker börja med det.
Kina har andra problem
som ledarna tycker är **viktig**are.

Kina har stora problem med mutor, ((²m`u:ta = v. & n. bribe))
fusk och svarta pengar. ((fus:k = cheating))
Stora företag och banker har växt (växa = v. bli större)
och blivit mycket mäktiga.
Ledarna i Kina säger att en del företag
bestämmer för mycket i samhället ((determine)) , ((society))
och bryter mot lag-ar-na. (bryta =komma i konflikt med. //av-bryta)
Xi Jinping säger att han vill
stoppa mutor och o-lag-lig-a affärer. ((law))

Kina är det land i världen där det
bor mest folk, det bor 1340 miljoner
människor i landet.

 

from:
8 SIDOR/TT

 [http://www.8sidor.se/utrikes%2f2012%2f11%2fkina-far-en-ny-ledare](http://www.8sidor.se/utrikes%2f2012%2f11%2fkina-far-en-ny-ledare)