瑞典语 语法: 主句,从句,连词 [Sats] [Huvudsats] [Bisats] [Bindord] [Konjunktion]

瑞典语 语法: 主句,从句,连词 [Sats] [Huvudsats] [Bisats] [Bindord] [Konjunktion]

2013-07-03. Category & Tags: Svenska Svenska

Gr 1. Huvudsats + … + Huvudsats #

//两个huvudsats之间有 ’ , ’ 分隔.

Gr 1.1 #

och -

Igår regnade det, och idag snöar det!

eller -

Ska vi ta en promenad, eller vill du stanna hemma?

men -

För en vecka sedan var det sommar, men nu är hösten här.

Jag vill komma, men tyvärr har jag inte tid att gå på (=fortsätta) kursen.

// 否定句中使用utan代替men:

utan -

På väder[lek]s-rapporten sa de ingenting om regn, utan de lovade sol!

De brukar inte gå på restaurang, utan de lagar mat hemma (istället).

//注意和介词的utan (= without) 相区别.

Gr 1.2 #

//容易错用为bisats引导词

-

Jag hade inget paraply, jag fick låna ett av Åke.

för -

Jag ska köpa varma skor, för jag fryser så lätt om fötterna.

// vs. för att

 

Gr 2. Huvudsats + … + Bisats #

//整体一句话没有 ’ , ’ 分隔.

Gr 2.1 通用 #

att - // ‘att’ är allmän bisats-inledare

Jag tycker att vi ska bjuda dem på middag.

Gr 2.2  #

om -

Han frågade om jag var hungrig. – 表疑问 ((= whether ))

Om du blir förkyld (så) ska du gå till sjukhuset. – 表条件 ((= if )

ifall -

Ifall du vill kan vi gå ut ikväll. – 表条件 = om 

därför att = för att ; eftersom  – 表原因

Eftersom solen äntligen skiner tar vi en promenad.

Hon blev arg därför att han kom så sent.

fastän = trots att = även om //(( = although = even if ))

Bertil tittade på hela filmen fastän han inte gillade den.

Trots att det var mulet gick de till sjön och badade.

Jag skulle inte sluta jobba även om jag vann en miljon.

 

Gr 2.3 时间相关 #

tills -

De övade straff-sparkar tills han inte orkade längre.

Jag tränar tills jag nästan dör.

när -

När vi har tapetserat i köket ska vi börja med vardagsrummet.

innan -

Vi kan väl ta en promenad innan vi äter?

medan -

Jag läser (alltid tidningen) medan jag äter (frukost).

-

År 2014 ska jag ta körkort !

Gr 2.4 #

som -

Pia är vacker som en ros! Flitig som en myra! –表比较

Pojken som gick förbi är min bror. = Pojken, som gick förbi, är min bror.

Det är många ord som hon inte förstår. //注意从句语序

”Fler kommuner höjer skatterna” är en rubrik som hon förstår precis.

//注: 最后3句中, “som” 在语法上是代词词性 (而非连词), (是从句引导词, 也是从句的名词性成分), 和英语语法一致.

 

另:  #

口语中, 可以用 放在从句之后, 主句之前, /来缓和语气/:

Innan du går hem (så) vill jag prata med dig lite.

 

Gr 3. Huvudsats i en annan Huvudsats #

Hon kommer på festen, sa hon.

Vem vinner fotbolls-VM nästa gång, tror du? //VM = världs-mästerskap

小结与注意: #

1. 从句的 sats-adv 在verb1 之前, 而非普通陈述句的 verb1 之后. 例如 Hon säger att hon inte kan komma.

2. 从句在前时, 主句的动词提前 (仅动词提前, 和疑问句一样). 例如 Om det regnar kommer vi.