瑞典语 语法: 句子副词 / 副词状语 [Adverbial] [Adverb] [Svenska]

瑞典语 语法: 句子副词 / 副词状语 [Adverbial] [Adverb] [Svenska]

2013-07-04. Category & Tags: Svenska Svenska

状语有4种.

 

1. Frågande adverb #

När …? Var …? Vart …? Varifrån …? Hur …? Varför …?

 

2. Tidsadverb #

2.1 Dåtid #

从现在到过去依次排列: 

i morse

nyss  (för en liten stund sedan)

igår

i förrgår = dagen före igår

häromdagen  /hä:råmd`a:gen/ (någon dag sedan) 

i fjol /fjo:l/ = förra året

förut = förr, tidigare

((at that time))

 

时间状语中表 **频率 **的有(依次排列):

alltid

ofta

då och då = ibland

sällan

aldrig

 

2.2 Nutid #

nu, idag, i år

 

2.3 Framtid #

从现在到过去 依次排列:

genast = snart = direkt = strax ≈ nu

sedan = sen ((=later))

i morgon bitti = tidigt i morgon ((“early in the morning”))

i morgon

i övermorgon

nästa år

 

3. Rumsadverb #

经典/易错的有:

**动态动词(rörelse)** **静态动词(befintlighet)**
kommer hit / dit är här / där
går in / ut är inne / ute
spring upp sitter uppe
går ner står nere
Vi ska åka bort. Borta bra men hemma bäst.
Kom hem! Jag är hemma.
Vart ska du gå? Var bor du?
 

有些副词可以表示方向:

t.ex: in -> in-i-från, ut -> ut-i-från,

härifrån, därifrån, uppifrån, nerifrån, hemifrån, bortifrån, framifrån.

例句:

– Stäng dörren! Det drar så kallt utifrån.

– Nu går vi härifrån. Jag vill inte stå här längre.

– Vi måste köra hemifrån nu så att jag hinner byta om.

– Ljudet kommer nerifrån källaren. Vi måste gå ner och titta.

– Nej, jag vågar inte. Där nere är det så mörkt.

– När är tåget framme i ((=arrive at )) Stockholm? – Kl 12.

– Var ligger restaurang-vagn-en? /vaŋ:n/

– Den ligger långt fram / framme i tåget, tredje vagnen räknat framifrån.

 

4. Satsadverb #

//Satsadverb bestämmer hela satsen, inte något speciellt ord.

 

表可能性 从大到小 依次排列: 

absolut = definitivt; naturligtvis; ju; säkert

nog = antagligen /²`an:ta:gligen/. /* nog同时表示动作执行者主观希望动作发生 */

kanske = möjligen = eventuellt

inte

 

其他:

bara, gärna, plötsligt (hastigt /²has:tig/ och oväntat /²o:ven:tad/), tyvärr, väl ≈ bra, äntligen = till slut = till sist = slutligen,

Jag cyklade snabbt hem / till skolan igår.

 

例句:

Klockan är 9:45. Klockan är drygt 10. Klockan är knappt 11.

– Jag har tyvärr glömt din bok hemma. Du får den i morgon.

– Jag vill bara ha lite vatten. Det räcker.

– Är du redan hemma? Jag hörde inte när du kom.

– Har du kanske / möjligen / nog(×) en hundralapp att låna mig? Du får ju tillbaka den i morgon. 不能nog, /* 因为nog表示动作执行者主观乐意 */