föda

föda

2010-10-18. Category & Tags: Svenska Svenska

skinka,
ost,
(cereal),
kaffe,
//fikar,
smögås,
mjölk.

stor,
liten.

krona (krona=crown)