se recension

se recension

2010-10-18. Category & Tags: Svenska Svenska

varsågod.
God natt.
Hur mår du?
dåligt.
tretton.
sjutton.
nitton.
Var bor du?
gammal.
Fyra.
Elva.
Fjorton.
Bra tack, själv?
Jag är trött.

Jag bor i Karlskrona, själv?
Jag bor också i Karlskrona.
Jag är tjugotvå år gammal.

Vad vill du ha för typ av smörgås?
En med ost och skinka, tack.
Inget mer?
Okej, då blir det femtiofem kronor, tack.
Varsågod.