Currently reading articles under label: Svenska

瑞典语 名词->常见职业 [Svenska] [Substantiv]->[Yrken]

OBS:都是en词,单数. 备用符号:²`

动词执行者常见结尾: ~are, ~ska.

 

servi*tör*

 

瑞典语 语法: 形容词->En/Ett/Pl词尾变化总结 [Svenska] [Adjectiv]->[En/Ett/Plural/O-/Bestämdform]

OBS:顺序:En词前 -> Ett词前 -> Plural词前。

 

一、原形 / EN词前 -> ETT单.

1. BRA -> BRA.

bra -> bra

 

2. 元音 -> +TT

t.ex:

ny -> nytt

blå -> blått

 

3.1 ~RD -> ~RT; ~ND -> ~NT

t.ex:

hård -> hårt

känd -> känt

 

3.2 ~D (非RD, ND) -> ~TT

t.ex:

go......

瑞典语 语法: 形容词->常见 近义词,反义词 [Adjektiv] [Synonym], [Motsats]/[Motsatsord]

 

Synonymer:

enkel

lätt

galen

tokig

glad

lycklig

hemsk

fruktansvärd

hoppfull

optimistisk

intelligent

klok

konstig

underlig

nervös

orolig

nöjd

belåten

rolig

lustig

snygg ≈vacker

stilig

snäll

rar

stor

enorm

tråkig

trist

trött

sömnig

förklaring:

galen: sj......

瑞典语 语法: 形容词 比较级 与 最高级 词尾变化总结 [Svenska] [Adjektiv] [Jämförelse]

一、原形(O-bestämd) ->比较级/最高级

 

1. 个别:

1. 额外: Å/A -> Ä ; O-> Ö。

原型

比较级(~re)

最高级(~st)

stor

större

störst

liten

mindre

minst

hög

högre

högst

låg

lägre

lägst

bra

bätt**re**

bäst

dålig

sämre

sämst

gammal

äldre

äldst

ung

yngre

yngst

tung(heavy)

tyngr......

瑞典语 语法 - 名词: Obest单数 -> Best单数 词尾变化总结 [Svenska] [Substantiv] [Bestämd Singular]

源词尾一共5类:

元; ER; EL; EN; 辅.

 

结果词尾一共5类:

en 可能的词尾: ~元n, ~ern, ~eln.

ett可能的词尾: ~元t, ~et.

 

Obest单数 -> Best单数

 

一、EN ORD

 

1. EN ~元/ER/EL -> +N.

t.ex: en ²bl`omm:a -> blomman, en dotter ->dottern, en cykel ->cykeln,

pennan, penn-vässaren ((sharpen-er)), s......

瑞典语 语法 - 名词: Obest单数->Obest复数->Best复数 词尾变化总结 [Svenska] [Substantiv] [Plural]

// 总结自名词五类. 和 kapitel4 一起考的语法.

//强烈建议不要和bestämd singular 混合分组, obest pl 和 best sing 各自单独分组便于记忆, 混合分组使得分组数量急剧上升.

 

 

 Obest单数->Obest复数

 

〇、EN/ETT ~ELSE ->+R

t.ex: en händelse ->händelser, ett fängelse ->fängelser,

en berättelse ((story))->berättelser.

 

一、......