from 林林小筑: [http://www.linlinhouse.com/795.html](http://www.linlinhouse.com/795.html)

tex (t. ex.) [til:eks'em:pel]=till exempel 比如说

v.g.v=var god vänd 请翻页

bl a (bl. a.)=bland annat 除此以外

d.v.s=det will säga 也就是说

m.m=med mera

o.s.v=och så vidare 依此类推

p.g.a=på grund av 由于

m.fl=med flera

t.o.m=t......