Currently reading articles under label: svenska

瑞典语 语法: 发音变音 总结 [Svenska] [betoning]/[uttal]

sk + ...

k + ...

瑞典语 语法: 代词 [Pronomen] [Svenska]

Bestämd Pronomen 定代词

Bestämd Pronomen

定代词

Personliga Pronomen

人称代词

Genitiva/Possessiva Pronomen

物主代词

Subj.

Obj.

Reflexivt  Personliga

Subj. , Obj.

Reflexivt  Personliga

第一人称

jag

mig

<=

min/mitt/mina

<=

vi

oss

vår/vårt/våra

第二人称

du

dig

din/ditt/dina

ni

er

er/ert/era

第三人称

ha......

瑞典语 语法: 动词->常见 近义词,反义词 [Verb] [Synonym], [Motsats]/[Motsatsord]

 

Synonymer:

arbetar

jobbar

börjar

startar

dör

avlider

faller

snubblar

fixar

1\. reparerar;

2\. ordnar = organiserar;

3\. lagar

förstår

begriper

går

promenerar

hatar /²h`a:tar/

avskyr /²`a:vʃy:/

kastar

slänger

lagar

reparerar

pratar

talar

söker

letar

tycker

ans......

瑞典语 语法: 句子副词 / 副词状语 [Adverbial] [Adverb] [Svenska]

状语有4种.

 

1. Frågande adverb

När ...? Var ...? Vart ...? Varifrån ...? Hur ...? Varför ...?

 

2. Tidsadverb

2.1 Dåtid

从现在到过去依次排列: 

i morse

nyss  (för en liten stund sedan)

igår

i förrgår = dagen före igår

häromdagen  /hä:råmd`a:gen/ (någon dag sedan) 

i fjol /fjo:l/ = förra åre......

瑞典语 疾病与治疗 [Olycksfall]et [Sjukdom]en, +ar

[TO BE CONT....]

 

注意: 从老师的资料总结, 自己造句, 肯能有错误.

olycksfall /²`o:lyksfal/ ((accident))

 

症状描述:

Han hostar.

Hon blöder.

Han är förkyld. Han har feber. Han tittar på en termometer. /tärmom`e:ter/

Näsan rinner. Han nyser  ((=sneeze, 喷嚏)).

Hon är snuvig (= lite förkyld). Hon smittar (=s......

瑞典语 语法: 主句,从句,连词 [Sats] [Huvudsats] [Bisats] [Bindord] [Konjunktion]

Gr 1. Huvudsats + ... + Huvudsats

//两个huvudsats之间有 ' , ' 分隔.

Gr 1.1

och -

Igår regnade det, och idag snöar det!

eller -

Ska vi ta en promenad, eller vill du stanna hemma?

men -

För en vecka sedan var det sommar, men nu är hösten här.

Jag vill komma, men tyvärr har jag inte tid att g......