Currently reading articles under label: Default

瑞典国歌 Sweden National Song. Du gamla, du fria (古老的、光荣的北国山乡)

插图版

歌词版

一共四段

1.

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord

Du tysta, Du glädjerika sköna!

Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,

/: Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. :/

古老,自由,北部山区,

安静,快乐,而又美丽,

我喜欢你,你是地球上最可爱的土地,

你的太阳,你的天空,还有翠绿的草场。

2

Du tronar på minnen från fornstora dar,

då ärat Ditt namn flög......

人在旅途北欧纪行:瑞典印象

http://article.hongxiu.com/a/2010-8-26/3700003.shtml

文 / 多情剑客

    2010年8月12日,我翘盼已久的北欧之旅开始了。从首都机场3号航站楼6号口登机,北京时间13:50,国航CA911班机载着我们呼啸直上云天,朝着向往已久的北欧飞去,经过9个小时的飞行,当地时间17:20,我们飞临了北欧之旅的第一站——瑞典首都斯德哥尔摩上空。瑞典给人的第一个印象就是绿色,当从飞机上俯瞰瑞典版图,映入眼帘的是在那碧蓝色海水环抱下的绿色世界,到处都是茂密的森林,有的墨绿,有的淡绿,没有露出一片黄土,显得生机勃勃。在郁郁葱葱的密林中间,镶着深蓝色......

俄罗斯 Crazy sand 沙艺

[http://player.youku.com/player.php/sid/XMTE5Njc2MDg0/v.swf](http://player.youku.com/player.php/sid/XMTE5Njc2MDg0/v.swf)

 

 

[http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5Njc2MDg0.html](http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5Njc2MDg0.html)

 

纪念卫国战争胜利n周年

黄征新歌MV - 绝望

[http://player.youku.com/player.php/sid/XMTgwMDQ1NzQ0/v.swf](http://player.youku.com/player.php/sid/XMTgwMDQ1NzQ0/v.swf)

 

[http://v.youku.com/v_show/id_XMTgwMDQ1NzQ0.html](http://v.youku.com/v_show/id_XMTgwMDQ1NzQ0.html)

小崔说事 - 袁腾飞

[http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/3678731/Ob/1/Pt/1/sid/XMTE3NzM5NTM2/v.swf](http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/3678731/Ob/1/Pt/1/sid/XMTE3NzM5NTM2/v.swf)

[http://v.youku.com/v_playlist/f3678731o1p1.html](http://v.youku.com/v_playlist/f3678731o1p1.html)

土耳其进行曲-安娜贝尔夫妇

[http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc5MjYxNDE2/v.swf](http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc5MjYxNDE2/v.swf)

 

 

[http://v.youku.com/v_show/id_XMTc5MjYxNDE2.html](http://v.youku.com/v_show/id_XMTc5MjYxNDE2.html)